38. על עדשות ועצמיות, חלק ג

38. על עדשות ועצמיות, חלק ג

בפוסט זה נכלל חלק ג ואחרון של המצגת בה השתמשתי בהרצאתי ״על עדשות ועצמיות״ בביה״ס לצילום צילום בעם ב- 12.7.15.

הנושאים הנכללים בחלק זה:

9. סטיות של עדשות, תופעת העקיפה, בוקה

10. מדד DxO לאיכות של עצמיות

11. שיקולים בבחירת עצמיות

להורדת המצגת יש ללחוץ כאן: 32CLenses